Titulní strana-Home

 Noty-music sheets

Doba

Petr Chaloupský - žalmy

 

 

 

 

 

 

 

adventní

 Litug. doba

 Den

 Žalm

 č. nápěvu

 Text použité odpovědi

  Tisk

 MP3

Umístěno

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

1. neděle adventní - INTROIT

Zl025(024)

CH32c

 K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

PDF

 

 

Advent

1. neděle adventní - A

Zl122(121)

CH38a

 Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

PDF

 

 

Advent

1. neděle adventní - B

Zl080(079)

CH08a

 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.

PDF

 

opr.2015

Advent

1. neděle adventní - C

Zl025(024)

CH32c

 K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

PDF

 

 

Advent

1. adventní týden - pondělí

Zl122(121)

CH38a

 Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

PDF

 

 

Advent

1. adventní týden - úterý

Zl072(071)

CH07a

 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

PDF

 

 

Advent

1. adventní týden - středa

Zl023(022)

CH21d

 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

PDF

 

 

Advent

1. adventní týden - čtvrtek

Zl118(117)

CH07b

 Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.

PDF

 

 

Advent

1. adventní týden - pátek

Zl027(026)

CH27a

 Hospodin je mé světlo a má spása.

PDF

 

 

Advent

1. adventní týden - sobota

Zl147(146)

 CH12c

 Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

2. neděle adventní - INTROIT

Iz 30

CH39a

Hle, Bůh náš, přijde a spasí nás.

PDF

 

 

Advent

2. neděle adventní - A

Zl072(071)

CH07a

 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

PDF

 

 

Advent

2. neděle adventní - B

Zl085(084)

CH02b

 Ukaž nám Pane, své milosrdenství!

PDF

 

 

Advent

2. neděle adventní - C

Zl126(125)

CH19b

 Hospodin s námi udělal velkou věc, radost nás naplnila

PDF

 

 

Advent

2. adventní týden - pondělí

Zl085(084)

CH39a

 Hle, Bůh náš přijde a spasí nás.

PDF

 

 

Advent

2. adventní týden - úterý

Zl096(095)

CH39b

 Hle, Bůh náš, přijde ve své síle.

PDF

 

 

Advent

2. adventní týden - středa

Zl103(102)

CH02c

 Veleb, duše má, Hospodina!

PDF

 

 

Advent

2. adventní týden - čtvrtek

Zl145(144)

CH22g

 Hospodin je milosrdný a milostivý.

PDF

 

 

Advent

2. adventní týden - pátek

Zl001

CH08b

 Kdo tě, Pane, následuje, bude mít světlo života.

PDF

 

 opr.2015

Advent

2. adventní týden - sobota

Zl080(079)

CH08a

 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.

PDF

 

 opr.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

 

Zl_Flp4

CH38b

 Radujte se stále v Pánu! Radujte se! Pán je blízko.

PDF

 

 

3. neděle adventní – introit

GAUDETE

Advent

3. neděle adventní – aleluja „GAUDETE

Zl_Iz61

CH41a

 Duch Páně je nade mnou, poslal mě s radostnou zvěstí chudým.

PDF

 

 

Advent

3. neděle adventní – offertorium

Zl_Iz66

CH24b

 Raduj se, Jeruzaléme! Všichni lidé zajásejte.

PDF

 

 

 

GAUDETE

Advent

3. neděle adventní - A

Zl146(145)

CH44a

 Pane přijď a spas nás!

PDF

 

 

Advent

3. neděle adventní - B

Zl_Lk1

CH05a

 Velebí má duše Pána.

PDF

 

 

Advent

3. neděle adventní - C

Zl_Iz12

CH39c

 Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

PDF

 

 

Advent

3. adventní týden - pondělí

Zl025(024)

CH02a

 Ukaž mi své cesty, Hospodine!

PDF

 

 

Advent

3. adventní týden - úterý

Zl034(033)

CH22h

 Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

PDF

 

 

Advent

3. adventní týden - středa

Zl085(084)

CH40a

 Dej rosu nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

PDF

 

 

Advent

3. adventní týden - čtvrtek

Zl030(029)

CH37a

 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

PDF

 

 

Advent

3. adventní týden - pátek

Zl067(066)

CH21e

 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

PDF

 

 

Advent

dále viz 17.12 - 24.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

4. neděle adventní – vstupní antifona

Zl085(084)

CH40a

 Dej rosu nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

PDF

 

 

 

RORATE

Advent

4. neděle adventní - A

Zl024(023)

CH43a

 Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

PDF

 

 

Advent

4. neděle adventní - B

Zl089(088)

CH09b

 Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

PDF

 

 

 

4. neděle adventní - C

Zl080(079)

CH08a

 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.

PDF

 

 opr.2015

Advent

17.12._

Zl072(071)

CH07a

 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

PDF

 

 

Advent

18.12._

Zl072(071)

CH07a

 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

PDF

 

 

Advent

19.12._

Zl071(070)

CH19c

 Ústa má budou, vyprávět o tvé spravedlnosti.

PDF

 

 

Advent

20.12._

Zl024(023)

CH43a

 Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

PDF

 

 

Advent

21.12._

Zl033(032)

CH44a

 Radujte se, spravedliví, z Hospodina.

PDF

 

 

Advent

22.12._

Zl_1Sam

CH36a

 Srdce mé jásá, jásá v Pánu.

PDF

 

 

Advent

23.12._

Zl025(024)

CH21f

 Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

PDF

 

 

Advent

24.12 ráno

Zl089(088)

CH09b

 Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

PDF

 

 

 

svátky a slavnosti v době adventní

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

Svátek sv. Ondřeje 30.11.

Zl019(018)

CH04b

 Všude na zemi pronikl jejich hlas.

PDF

 

 

Advent

Sl. P.M. poč. bez posk. prvot. hříchu 8.12

Zl098(097)

CH09b

 Zpívejte Hospodinu píseň novou.

PDF