Titulní strana-Home

 

 

 Noty-music sheets

 

 

 

 

 

pro aktualizaci zmáčkni ctrl+F5

 

 

 

 

 

 

 

Doba

 

 

 

 

 

 

 

 

vánoční

Petr Chaloupský - žalmy

 

 

 

 

 

 

 

Litug. doba

 Den

 Žalm

 č. nápěvu

 Text použité odpovědi

  Tisk

 MP3

Umístěno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

24.12-Půlnoční Vigilie

ZL096(095)

CH01d

Dnes se nám narodil Spasitel, světa Vykupitel.

PDF

 

 

 

Vánoce

Aleluia

Lk 2.10-11

 

Zvěstuji Vám velikou radost…

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

25.12-Za svítání (ráno)

ZL096(095)

CH01f

Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.

PDF

 

 

 

Vánoce

25.12-Ve dne

ZL098(097)

CH01c

Uzřely vvšechny končiny země, spásu našeho Boha.

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

26.12 Svátek sv. Štěpána

ZL031(030)

CH42a

Otče, do tvých rukou, odevzdávám svého ducha.

PDF

 

 

 

Vánoce

introit

 

CH26a

Štěpán viděl nebesa…

PDF

 

 

 

Vánoce

aleluia

 

CH50a

Požehnaný kdo přichází…

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

27.12 Svátek sv. Jana, apod. a ev.

ZL031(030)

CH42a

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

PDF

 

 

 

Vánoce

aleluia

ZL031(030)

CH42b

Chválím tě, Bože náš Pane…

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

28.12 Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

ZL124(123)

CH03e

Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.

PDF

 

 opr.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

Ne v oktávu - Sv.Svaté rodiny - A,B.C

ZL128(127)

CH15a

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

PDF

 

 

 

Vánoce

Ne v oktávu - Sv.Svaté rodiny - (B)

ZL105(104)

CH03i

Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu

(starší varianta)

PDF

 

 

 

Vánoce

Ne v oktávu - Sv.Svaté rodiny - ( C )

ZL084(083)

CH09c

Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů.

(starší varianta)

PDF

 

 

 

 

není-li ne v oktávu, je Sv.S.R. 30.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

29.12 pátý den oktávu

ZL096(095)

CH01j

Radujte se, nebesa, zajásej země!

PDF

 

 opr.2015

 

Vánoce

30.12 šestý den oktávu

ZL096(095)

CH15c

Vzdejte Hospodinu slávu a moc.

PDF

 

 

 

Vánoce

31.12 sedmý den oktávu

ZL096(095)

CH01j

Radujte se, nebesa, zajásej země!

PDF

 

 opr.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

(31.12 mše sv. na poděk. za uplyn. rok)

ZL008

CH49a

Hospodine, Pane náš...

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

01.01 Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

 

 

Vánoce

žalm po I. čtení

ZL067(066)

CH30c

Bože buď milostiv a žehnej nám.

PDF

Vánoce

aleluia

 

CH09a

Mnohokrát a mnoha způsoby…

PDF

 

 

 

Vánoce

aleluia

 

com

Zdrávas Matko Boží

PDF

 

 2018

 

Vánoce

2. Ne po Narození Páně

ZL147

CH24d

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

PDF

 

 opr.2015

 

Vánoce

žalm po I. čtení

 Vánoce

 communio

 

 

Aleluia - communio na 2.ne vánoční

PDF

 

 _2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

02.01_

ZL098(097)

CH01c

Uzřely vvšechny končiny země, spásu našeho Boha.

PDF

 

 

 

Vánoce

02.01 (Intr.-pam. sv.Basiala V.a Ř.N.u.c)

ZL037(036)

CH14a

Ústa spravedlivého mluví moudře (Introit k uč. církve)

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

03.01_

ZL098(097)

CH01c

Uzřely vvšechny končiny země, spásu našeho Boha.

PDF

 

 

 

Vánoce

03.01 (Žalm k pam. Nejsv. Jména Ježíš)

ZL008

CH49a

Hospodine, Pane náš...

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

04.01_

ZL098(097)

CH01c

Uzřely vvšechny končiny země, spásu našeho Boha.

PDF

 

 

 

Vánoce

05.01_

ZL100(099)

CH47a

Plesejte Hospodinu, všechny země!

PDF

 

 

 

Vánoce

06.01_(je-li slavnost Z.P. v neděli)

ZL147

CH24c

Jeruzáleme, oslavuj Hospodina!

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

06.01 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

 

Vánoce

Introit-varianta

1 Kron 29

.

Hle, příchází Vládce a Pán

PDF

 

 

 

Vánoce

Introit choral / PCH

1 Kron 29

.

Ecce advenit

PDF

 

 

(ke kropení lidu, světí-li se voda)

ZL051(050)

 

(Pokrop mě yzopem a budu čistý…)

PDF

 

 

 

žalm po I. čtení

ZL072(071)

CH30d

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

PDF

Vánoce

aleluia

Mt 2.2

.

Viděli jsme hvězdu na východě

PDF

 

 

 

Vánoce

Aleluja -choral

Mt 2.2

.

Viděli jsme hvězdu na východě

PDF

 

Vánoce

Ofertorium choral / PCH

Mt 2.2

.

Reges Tharsis

PDF

 

Vánoce

Ofertorium varianta 2 (též možno jako závěr)

Mt 2.2

.

Viděli jsme hvězdu na východě a přišli jsme s dary…

PDF

 

 

 

Vánoce

communio

JK 206,219

Vánoce

communio

Hymnus

.

Tři králové šli za hvězdou

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

07.01_(je-li slavnost Z.P. v neděli 8.1)

ZL149

CH01h

Hospodin miluje svůj národ.

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

07.01_(nebo po po sl. Z.P. v neděli)

ZL002

CH29g

Dám ti v majetek národy

PDF

 

 

 

Vánoce

07.01 (Intr.k pam.OP sv. Rajmunda z.P.)

ZL100(099)

CH47a

Plesejte Hospodinu, všechny země!

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

08.01_(nebo út po sl. Z.P. v neděli)

ZL072(071)

CH30d

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

PDF

 

 

 

Vánoce

09.01_(nebo st po sl. Z.P. v neděli)

ZL072(071)

CH30d

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

PDF

 

 

 

Vánoce

10.01_(nebo čt po sl. Z.P. v neděli)

ZL072(071)

CH30d

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

PDF

 

 

 

Vánoce

11.01_(nebo po sl. Z.P. v neděli)

ZL147

CH24c

Jeruzáleme, oslavuj Hospodina!

PDF

 

 

 

Vánoce

12.01_(nebo so po sl. Z.P. v neděli)

ZL149

CH01h

Hospodin miluje svůj národ.

PDF

 

 

 

 

 Ne po 6.01 - Svátek Křtu Páně

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce

Ne po 6.01 - Svátek Křtu Páně - A

ZL029(028)

CH57a

Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

PDF

 

 

 

Vánoce

Ne po 6.01 - Svátek Křtu Páně - B

Iz 12

CH53d

S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.

PDF

 

 

 

Vánoce

Ne po 6.01 - Svátek Křtu Páně - C

ZL104(103)

CH02c

Veleb duše má, Hospodina.

PDF

 

 

 

Vánoce

aleluia

CH09a

 Cyklus A,B,C

PDF

 

 _2015

 

Vánoce

Ne po 6.01 - Svátek Křtu Páně - píseň

píseň

.

Ježíš se zaskvěl v těchto dnech.

PDF

org

 

 

 

 

 

 

 

PDF

lid

 

 

Nebo:

Vánoce

introit

Mt  3,16-1

CH29d

To je můj milovaný Syn…

PDF

 

 

 

offertorium

JK425-3,4

communio -1

CH33f

Chvalme Krista Pána.

PDF

 

communio -2

(varianta, nezpíváli se píseň z lístků)

PDF

 

závěr

(JK201)