Petr Chaloupský – privat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

 

 ( Pro aktualizaci zobrazení stránky zmáčkněte Ctrl+F5 )

To update the page display press Ctrl + F5

Aktualizace 04/2019   

NOTY / MUSIC SHEETS  format PDF

Mohou být volně použity při slavení liturgie v chrámech.

They can be freely used in the celebration of the liturgy in temples.

 

NOVÁ DOMINIKÁSKÁ HUDBA /  NEW DOMINICAN MUSIC

 znak_op

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

 Place on  web

 

 Modern Dominican songs

 

 

 

.

PROPRIUM KE SV. DOMINIKU (verze 2019)

 úpr.Petr Chaloupský

 01 INTROIT                Uprostřed shromáždění / in medio ecclesiae  (CZ)

(g.chorál)

1

 Staff_2

PDF

 

07/2018

Petr Chaloupský

02 PSALM                    Zpívejte Hospodinu, píseň - Žl 96(95)

1.

 Staff_2

PDF

 

 Petr Chaloupský

03 Sekv.+Aleluia        Sekvence ke sv.Dominiku

3-SAT

 Staff_2

(PDF_new_text)

PDF_old_text

 

mp3

04/2013

 Petr Chaloupský

04 OFFERTORIUM  Svatý Dominiku, drahý otče náš (2019)

(moteto a capella)

4-SATB

Staff_2

PDF

mp3_PC

04/2019 NEW

úpr.Petr Chaloupský

05a COMMUNIO        Klaním se ti vroucně /Adoro te devote (CZ) JK712

(g.chorál)

4-SATB

Staff_2

PDF

 

11/2012

 Petr Chaloupský

05b COMMUNIO        Chvalme Otce Dominika / Laudes ergo Dominico (CZ)

3-SAT

 Staff_2

PDF

 

08/2013

úpr.Petr Chaloupský

05c COMMUNIO      Hle, rozvážný správce / Fidelis servus  (CZ)

(g.chorál)

1

 Staff_2

PDF

 

07/2017

 Petr Chaloupský

 06 CONCLUSIO       Vzdejme díky"  (CZ)

1

 Staff_2

PDF

 

07/2017

.

 

 Petr Chaloupský

 Proprium (starší)  ke sv. Dominiku – komplet zpěvů (Slavnost 8.8)

1-S

 Staff_2

PDF

 

 04/2013

 Petr Chaloupský

 Nešpory (starší) ke sv. Dominiku – komplet zpěvů 2012 (Slavnost 8.8)

 (Vespers) (hymnus chorální, odpovědi P.CH))

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

 

 2012

 Petr Chaloupský

 Nešpory (2013) ke sv. Dominiku – komplet zpěvů (Slavnost 8.8)

 (Vespers) (hymnus a odpovědi P.CH.)

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

 

 04/2013

 Petr Chaloupský

 Ať Matka Církev zaplesá 

 (Píseň /hymnus/ ke sv. Dominiku OP  - (Slavnost 8.8)

 (text: breviář OP)

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

mp3  

2005

 Petr Chaloupský

 O Spem miram  (V obdivuhodné naději)

 hymnus ke sv. Dominiku (přenesení ostatků 24.5)

3-SAT

 Staff_2

PDF

 

 04/2013

.

Old gregorian chant

 Salve Regina

 ( v moderní notaci / in modern notation)

1-S

 Staff_2

PDF

Old gregorian chant

 O Lumen

 ( v moderní notaci / in modern notation)

1-S

 Staff_2

PDF

.

 Petr Chaloupský

 Žalm 24 a sekvence OP+Aleluia  (Uvedení Páně do chrámu 2.2 )

 (text: misál OP)

 4-SATB

 Staff_4

PDF

 

 04/2013

 

.

Petr Chaloupský

 Velebnost tvá Bože, je vyvýšena nad nebesa.

 (Slavnost Nanebevstoupení Páně – průvod OP / text: misál OP)

1-S

 Staff_2

PDF

04/2013

Petr Chaloupský

 Ó Králi slávy, Bože silný

 (Slavnost Nanebevstoupení Páně -  průvod OP / text: misál OP)

1-S

 Staff_2

PDF

04/2013

.

 Petr Chaloupský

 Pod tvůj plášť se utíkáme 

 (Píseň k P.M. ochránkyni řádu OP – 15.5.)

 ( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

04/2013

 Petr Chaloupský

 Litanie k P.M. ochránkyni řádu

 (Památka Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů – 15.5.)

 (text: liturgie)

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

2009

 Petr Chaloupský

 Magnificat

 ( Zpěvy k nešporám OP / Songs to Vespers OP)

1-S

 Staff_2

PDF

mp3-M1

mp3-M2

mp3-M3

mp3-M4

04/2013

 Petr Chaloupský

 Dominikánské litanie k P.M.  - v každém soužení  

  (text: liturgie OP)

1-S

 Staff_2

V přípravě

/In preparation

.

 Petr Chaloupský

 Litanie ke sv. Zdislavě OP

 (Slavnost sv. Zdislavy – 30.5.)

 (text: liturgie OP)

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

2012

 Petr Chaloupský

new „gregorian chant“

 O uxor spléndida

 ( Zpěv ke sv. Zdislavě OP / Songs to St. Zdislava OP)

1-S

 Staff_2

PDF

mp3

04/2013

 Petr Chaloupský

 Zdislavo, matko, za nás oroduj

 (Slavnost sv. Zdislavy  – 30.5.)

 (text: breviář / liturgie OP)

1-S

 Staff_2

PDF

2011

 Petr Chaloupský

 Ó Svatá Zdislavo, oroduj za nás ( Manum suam)

 (Slavnost sv. Zdislavy  – 30.5.)

 (text: breviář / liturgie OP)

1-S

 Staff_2

PDF

2014

.

 Petr Chaloupský

 Ty skvělé světlo Kolína

 (Píseň /hymnus/ ke sv. Albertu OP  - (Slavnost 8.8)

 (text: breviář OP)

1-S

 Staff_2

PDF_lid

PDF_organo

mp3  

04/2013

 Petr Chaloupský

 Introit ( 2.5.  bl.Jany, matky sv. Dominika)

  (text: misál OP)

1-S

 Staff_2

PDF

04/2013

 Petr Chaloupský

 Introit ( 3.11.  sv. Martina de Porres)

  (text: misál OP)

1-S

 Staff_2

PDF

04/2013

.

 Petr Chaloupský

 Vstupní antifony OP  ( Květná neděle)  

  (text: misál OP)

1-S

 Staff_2

PDF

2011

 Petr Chaloupský

 Hledejme slávu v kříži ( introit - Zelený čtvrtek)  

  (text: misál OP)

4-SATB

 Staff_2

PDF

mp3

 

04.2013

 (úpr.Petr Chaloupský)

 Agios ó Theós (no.2)   (Velký pátek)  

 (s mezizpěvem Svatý Bože, svatý silný)

 (text: misál OP)

4-SATB

 Staff_2

PDF

 02/2012

 Petr Chaloupský

 Tvému kříži se klaníme Pane ( Velký pátek)  

  (text: misál OP)

4-SATB

 Staff_2

PDF

 

04.2013

Gregorian chant

 Dominikánské pašije podle sv. Jana / Passion

 ( v chorální notaci)

1-S

 Staff_2

PDF

04.2013

Gregorian chant

 Dominikánské pašije podle sv. Jana / Passion

 ( v moderní notaci / in modern notation)

1-S

 Staff_2

PDF

04.2013

 Petr Chaloupský

 Hymny pro breviář / Anthems for the breviary  

1

 Staff_2

web-site

04/2013

 Petr Chaloupský

 Pange lingua no.1

( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

 4-SATB

 Staff_4

PDF

 

 

  22.11.2001

 Petr Chaloupský

 Pange lingua no.2

( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

3-SAT

 Staff_2

PDF

 

 

  11.03.2002

 Petr Chaloupský

 Tantum ergo no.1 (Canon)

( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

 3-SAT

 Staff_3

PDF

 

 22.11.2004

 Petr Chaloupský

 O salutaris Hostia no.1

( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

 3-SAT

 Staff_2

PDF

 

 

  02.12.2001

 Petr Chaloupský

 O sacrum convivium

( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

 2-SA

 Staff_2

PDF

   11/2012

 Petr Chaloupský

 Ave verum no.1

( text: sv. Tomáš Akvinský OP)

4-SATB

 Staff_2

PDF

 

 

  03.12.2001

 ( You can also visit the web site with other compositions)

web-site

Petr Chaloupský

 Aleluia ( Other Songs before the Gospel )

1-S

 Staff_2

web-site

 

2010

 

Jestliže se Vám nějaká skladba líbila, budu potěšen Vaším e-mailem

I will be pleased for Your e-mail, if You like any composition

E-mail