měs. den   liturgie neděle a pohyb. slavnosti zpívá přimši sv. různé 1 různé 2      
      pro aktualizaci zmačnkni ctrl+F5              
      LEDEN_2017              
1 neděle 1 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE   (SD?) 16:00 odpoledne farní koncert P.Ch. Nešpory po mši   1
1 pondělí 2 Památka Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského             2
1 úterý 3 Nejsvětějšího Jména Ježíš       Litanie k P.M.?? Adorace po mši   3
1 středa 4               4
1 čtvrtek 5   *vigilie*           5
1 pátek 6 ** SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ svěcení vody Schola dominicana 17:00 polská       6
1 sobota 7 Památka Sv. Rajmunda z Peňafortu OP         Nešpory po mši   7
1 neděle 8   Křtu Páně       Nešpory po mši   8
1 pondělí 9   Ferie - I. cyklus neděle - cyklus A         9
1 úterý 10           Adorace po mši   10
1 středa 11               11
1 čtvrtek 12               12
1 pátek 13 Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve             13
1 sobota 14           Nešpory po mši   14
1 neděle 15 Pam. Sv.Fr.de Capillase...b., a druhů,čínských m. 2. neděle během roku       Nešpory po mši   15
1 pondělí 16 .             16
1 úterý 17 Památka Sv. Antonína, opata         Adorace po mši   17
1 středa 18 P.M. Matky jednoty křesťanů             18
1 čtvrtek 19 Památka Sv. Markéty Uherské OP, panny             19
1 pátek 20 Sv. Fabiána, papeže a m., Sv. Šebestiána, mučedníka             20
1 sobota 21 Památka Anežky, panny a mučednice         Nešpory po mši   21
1 neděle 22 Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 3. neděle během roku       Nešpory po mši   22
1 pondělí 23 Bl.Jindřicha Suese OP,k             23
1 úterý 24 Památka Sv. Františka Saleského, b.a uc         Adorace po mši   24
1 středa 25 Svátek Obrácení sv.Pavla, apoš.   (SD?)         25
1 čtvrtek 26 Památka Sv. Timoteje a Tita, biskupů             26
1 pátek 27 Sv. Anděly Mericiové, panny             27
1 sobota 28 Svátek Sv. Tomáše Akvinského, k a uč církve   (SD?)     Nešpory po mši   28
1 neděle 29   4. neděle během roku       Nešpory po mši   29
1 pondělí 30               30
1 úterý 31 Památka Sv. Jana Boska, kněze         Adorace po mši   31
      ÚNOR_2017              
2 středa 1               1
2 čtvrtek 2 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) (průvod) Schola dominicana         2
2 pátek 3 Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (+pozehnaní)       po mši sv.Litanie k P.M.     3
2 sobota 4 Památka Sv. Kateřiny z Ricci, panny         Nešpory po mši   4
2 neděle 5 Památka Sv. Agáty, panny a m.         Nešpory po mši   5
2 pondělí 6 Památka Sv. Pavla Mikiho a druhů muč.             6
2 úterý 7 Vzpomínka zemř. otců a matek členů Ř. kazatelů OP 5. neděle během roku       Adorace po mši   7
2 středa 8 Sv.Jeronýma Emilianiho / sv.Josefiny Bakhity p             8
2 čtvrtek 9               9
2 pátek 10 Památka Sv. Scholastiky, panny             10
2 sobota 11 Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných         Nešpory po mši   11
2 neděle 12 Památka bl. Reginalda, kněze OP 6. neděle během roku       Nešpory po mši   12
2 pondělí 13 Památka bl. Jordána Saského, kněze OP             13
2 úterý 14           Adorace po mši   14
2 středa 15               15
2 čtvrtek 16               16
2 pátek 17 Sv. Alexia a druhů, řeholníků             17
2 sobota 18 Bl. Jana z Fiesole (fra. Angelica, kněze)         Nešpory po mši   18
2 neděle 19   7. neděle během roku       Nešpory po mši   19
2 pondělí 20               20
2 úterý 21 Sv. Petra Damianiho, biskupa a uč. Církve         Adorace po mši   21
2 středa 22 Svátek Stolce sv.Petra, apod.   Schola dominicana         22
2 čtvrtek 23 Sv.Polykarpa, b.a m.             23
2 pátek 24               24
2 sobota 25           Nešpory po mši   25
2 neděle 26   8. neděle během roku       Nešpory po mši   26
2 pondělí 27               27
2 úterý 28           Adorace po mši   28
2                    
      BŘEZEN_2017              
3 středa 1   Popeleční středa Schola dominicana 17:00 polská       1
3 čtvrtek 2               2
3 pátek 3       18:00 KC po mši sv.Litanie k P.M.     3
3 sobota 4 Sv. Kazimíra         Nešpory po mši   4
3 neděle 5   1. neděle postní       Nešpory po mši   5
3 pondělí 6               6
3 úterý 7 Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic         Adorace po mši   7
3 středa 8 Sv. Jana z Boha, řeholníka TV NOE Schola dominicana         8
3 čtvrtek 9 Sv. Františky Římské, řeholnice             9
3 pátek 10 Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka     18:00 KC       10
3 sobota 11           Nešpory po mši   11
3 neděle 12   2. neděle postní       Nešpory po mši   12
3 pondělí 13               13
3 úterý 14           Adorace po mši   14
3 středa 15               15
3 čtvrtek 16               16
3 pátek 17 Sv. Patrika, biskupa     18:00 KC       17
3 sobota 18 Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve         Nešpory po mši   18
3 neděle 19   3. neděle postní       Nešpory po mši   19
3 pondělí 20 SLAVNOST SV. JOSEFA (přesun z 19.3)    Schola dominicana         20
3 úterý 21           Adorace po mši   21
3 středa 22               22
3 čtvrtek 23 Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa             23
3 pátek 24       18:00 KC       24
3 sobota 25 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ( 25.3)   Schola dominicana     Nešpory po mši   25
3 neděle 26   4. neděle postní       Nešpory po mši   26
3 pondělí 27               27
3 úterý 28 (nar. Jana Ámose Komenského)         Adorace po mši   28
3 středa 29               29
3 čtvrtek 30               30
3 pátek 31       18:00 KC       31
      DUBEN_2017              
4 sobota 1           Nešpory po mši   1
4 neděle 2 Sv.Františka z Pauly, poustevníka 5. neděle postní       Nešpory po mši   2
4 pondělí 3         po mši sv.Litanie k P.M.     3
4 úterý 4           Adorace po mši   4
4 středa 5               5
4 čtvrtek 6               6
4 pátek 7 Sv.Jana Křtitele de Salle     18:00 KC       7
4 sobota 8           Nešpory po mši   8
4 neděle 9 *** KVĚTNÁ NEDĚLE   Schola dominicana průvod   Nešpory po mši   9
4 pondělí 10               10
4 úterý 11           Adorace po mši   11
4 středa 12 Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa             12
4 čtvrtek 13 *** ZELENÝ ČTVRTEK 18:30 Schola dominicana         13
4 pátek 14 *** VELKÝ PÁTEK 18:30 Schola dominicana XX_15:00 KC       14
4 sobota 15 *** BÍLÁ SOBOTA - *vigilie* *vigilie* Schola dominicana *vigilie* 21:00       15
4 neděle 16 *** ZMRTVÝCH VSTÁNÍ 18:30 KŘÍŽOVNICKÝ SBOR         16
4 pondělí 17   oktáv           17
4 úterý 18   oktáv       Adorace po mši   18
4 středa 19   oktáv           19
4 čtvrtek 20 Sv.Anežky OP oktáv           20
4 pátek 21 Sv.Anselma, b. a uc. oktáv           21
4 sobota 22   oktáv       Nešpory po mši   22
4 neděle 23 Sv. Vojtěcha, b.m. oktáv       Nešpory po mši   23
4 pondělí 24 Sv.Jiří,m. 2. neděle velikonoční (B. milosrdenství)           24
4 úterý 25 Sv. Marka. Evngelisty         Adorace po mši   25
4 středa 26               26
4 čtvrtek 27               27
4 pátek 28 Sv.Ludvíka M. Grignona z Montfortu             28
4 sobota 29 Sv. Kateřiny Sienské OP             29
4 neděle 30 Sv.Pia V., papeže 3. neděle velikonoční           30
      KVĚTEN_2017              
5 pondělí 1 Sv. Josefa, Dělníka       .Litanie k P.M.     1
5 úterý 2 Sv. Atanáše,b a uc       .Litanie k P.M.     2
5 středa 3 Sv. Filipa a Jakuba, ap     17:00 polská .Litanie k P.M. 3. v m.   3
5 čtvrtek 4 VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. JILJÍ   (SD?)   .Litanie k P.M.     4
5 pátek 5 Sv. Vincence Ferrerského OP       .Litanie k P.M.     5
5 sobota 6 Sv. Jana Sarkandra       (po nešporách ) Nešpory po mši   6
5 neděle 7   4. neděle velikonoční     .Litanie k P.M. Nešpory po mši   7
5 pondělí 8 Panny Marie, Prostřednice všech milostí       .Litanie k P.M.     8
5 úterý 9         .Litanie k P.M. Adorace po mši   9
5 středa 10 Sv. Antonína Florentského OP, bisk.       .Litanie k P.M.     10
5 čtvrtek 11         .Litanie k P.M.     11
5 pátek 12 Posvěcení katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha       .Litanie k P.M.     12
5 sobota 13 Panny Marie Fatimské       (po nešporách ) Nešpory po mši   13
5 neděle 14 Sv. Matěje, apoštola 5. neděle velikonoční     .Litanie k P.M. Nešpory po mši   14
5 pondělí 15 Panny Marie, ochránkyně řádu OP       .Litanie k P.M.     15
5 úterý 16 Sv. Jana Nepomického k,m.       .Litanie k P.M. Adorace po mši   16
5 středa 17         .Litanie k P.M.     17
5 čtvrtek 18 Sv.Jana I., papeže       .Litanie k P.M.     18
5 pátek 19 Sv. Františka Colla OP k. (n.p)       .Litanie k P.M.     19
5 sobota 20 ,       (po nešporách ) Nešpory po mši   20
5 neděle 21 Bl. Hyacinta Marie Cormiera OP, k. 6. neděle velikonoční     .Litanie k P.M. Nešpory po mši   21
5 pondělí 22 Sv.Rity z Casie ř.       .Litanie k P.M.     22
5 úterý 23         .Litanie k P.M. Adorace po mši   23
5 středa 24 Přeneseni ostatků sv.Dominika OP *vigilie* ?     .Litanie k P.M.     24
5 čtvrtek 25 Sv.Řehoře VII., papeže NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Schola dominicana   .Litanie k P.M.     25
5 pátek 26 Sv. Filipa Neriho k.       .Litanie k P.M.     26
5 sobota 27 Sv.Augustina z Cantebury (Pouť Jablonné )     (po nešporách ) Nešpory po mši   27
5 neděle 28   7. neděle velikonoční     .Litanie k P.M. Nešpory po mši   28
5 pondělí 29         .Litanie k P.M.     29
5 úterý 30 Sv. Zdislavy z Lembeku       .Litanie k P.M. Adorace po mši   30
5 středa 31 Navštívení Panny Marie       .Litanie k P.M.     31
      ČERVEN_2017              
6 čtvrtek 1 Sv. Justina, m             1
6 pátek 2 Sv. Marcellina a Petra, m             2
6 sobota 3 Sv. Karla Lwangy m *vigilie*       Nešpory po mši   3
6 neděle 4 Sv. Petra Veronského, k a m. ** SESLÁNÍ DUCHA SV. Schola dominicana     Nešpory po mši   4
6 pondělí 5 Sv. Bonifáce, b a m             5
6 úterý 6 Sv. Norberta, b         Adorace po mši   6
6 středa 7               7
6 čtvrtek 8 Bl.Diany Analdo a cecilie OP Svátek Ježíe K., n. a v. Kněze           8
6 pátek 9 Sv. Efréma Syrského, jáhna a učc 20:00 koncert noc kostelů           9
6 sobota 10 Bl. Jana Dominiciho         Nešpory po mši   10
6 neděle 11 Sv. Barnabáše, apoštola NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Schola dominicana     Nešpory po mši   11
6 pondělí 12               12
6 úterý 13 Sv. Antonína z Padovy, kněze a učc         Adorace po mši   13
6 středa 14               14
6 čtvrtek 15 Sv. Víta, m *** TĚLA A KRVE PÁNĚ Schola dominicana 17:00 polská 3x oltáře     15
6 pátek 16               16
6 sobota 17           Nešpory po mši   17
6 neděle 18   11. neděle mezidobí       Nešpory po mši   18
6 pondělí 19 Sv.Jana Nep. Neumanna, sv.Romualda, opata             19
6 úterý 20           Adorace po mši   20
6 středa 21 Sv. Aloise Gonzagy, ř             21
6 čtvrtek 22 Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora             22
6 pátek 23 (*vigilie*)x ** NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA Schola dominicana   Litanie k B.S.P. po mši     23
6 sobota 24 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE   Schola dominicana     Nešpory po mši   24
6 neděle 25   12. neděle mezidobí       Nešpory po mši   25
6 pondělí 26               26
6 úterý 27 Sv.Cyrila Alexandrijského,b a ucc         Adorace po mši   27
6 středa 28 Sv. Ireneje, bm  *vigilie*           28
6 čtvrtek 29 SV.PETRA PAVLA, apoštolů   Schola dominicana         29
6 pátek 30 Svatých prvomučedníků římských             30
      ČERVENEC_2017              
7 sobota 1           Nešpory po mši   1
7 neděle 2   13. neděle během roku       Nešpory po mši   2
7 pondělí 3 sv.Tomáše, apoštola       po mši sv.Litanie k P.M.     3
7 úterý 4 Sv. Prokopa         Adorace po mši   4
7 středa 5 SV.CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy   (SD?)         5
7 čtvrtek 6 Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice     p       6
7 pátek 7       r       7
7 sobota 8       á   Nešpory po mši   8
7 neděle 9 Sv. Augustina Zhao Ronga, km 14. neděle během roku   z   Nešpory po mši   9
7 pondělí 10       d       10
7 úterý 11 Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy     n   Adorace po mši   11
7 středa 12       i       12
7 čtvrtek 13 Sv. Jindřicha     n       13
7 pátek 14 Bl. Hroznaty, m,      y       14
7 sobota 15 Sv. Bonaventury, biskupa a učc         Nešpory po mši   15
7 neděle 16 Panny Marie Karmelské 15. neděle během roku       Nešpory po mši   16
7 pondělí 17 Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží             17
7 úterý 18           Adorace po mši   18
7 středa 19               19
7 čtvrtek 20 Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka             20
7 pátek 21 Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a uc             21
7 sobota 22 Sv. Marie Magdalény         Nešpory po mši   22
7 neděle 23 Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 16. neděle během roku       Nešpory po mši   23
7 pondělí 24 Sv. Sarbelia Maghlüfa, kněze             24
7 úterý 25 Sv. Jakuba, apoštola         Adorace po mši   25
7 středa 26 Sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM             26
7 čtvrtek 27 Sv. Gorazda a druhů             27
7 pátek 28               28
7 sobota 29 Sv. Marty             29
7 neděle 30 Sv. Petra Chryzologa, b uc 17. neděle během roku           30
7 pondělí 31 Sv. Ignáce z Loyoly, kněze             31
      SRPEN_2017              
8 úterý 1 Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b uc             1
8 středa 2 Bl.Jany matky.sv.Dominika             2
8 čtvrtek 3         po mši sv.Litanie k P.M.     3
8 pátek 4 Sv. Jana Marie Vianneye, kněze             4
8 sobota 5 Posvěcení římské baziliky Panny Marie     p       5
8 neděle 6 Proměnění Páně svátek   r       6
8 pondělí 7 Sv. Kajetána, kněze   (*vigilie* 21:00) á       7
8 úterý 8 *** SLAVNOST SV.DOMINIKA ***   Schola dominicana z       8
8 středa 9 Sv. Terezie Benedikty od Kříže, p a m patr. Evropy     d       9
8 čtvrtek 10 Sv. Vavřince, mučedníka     n       10
8 pátek 11 Sv. Kláry, panny     i       11
8 sobota 12 Sv. Františky de Chantal, řeholnice     n       12
8 neděle 13 Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 19. neděle během roku   y       13
8 pondělí 14 Sv. Max Kolbeho *vigilie*           14
8 úterý 15 ** SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE průvod  (SD?) 17:00 polská       15
8 středa 16 Sv. Štěpána Uherského             16
8 čtvrtek 17 Sv.Hyacinta z Polska             17
8 pátek 18 Bl.Mannesa (bratra sv.Dominika)             18
8 sobota 19 Sv. Jana Eudese, kněze             19
8 neděle 20 Sv. Bernarda, opata a učitele církve 20. neděle během roku           20
8 pondělí 21 Sv. Pia X., papeže             21
8 úterý 22 Panny Marie Královny             22
8 středa 23 Sv. Růženy z Limy, panny             23
8 čtvrtek 24 Sv. Bartoloměje, apoštola             24
8 pátek 25 Sv. Josefa Kalasanského, kněze             25
8 sobota 26               26
8 neděle 27 Sv. Moniky 21. neděle během roku           27
8 pondělí 28 Sv. Augustina, biskupa a učitele církve             28
8 úterý 29 Umučení sv. Jana Křtitele             29
8 středa 30               30
8 čtvrtek 31               31
      ZÁŘÍ_2017              
9 pátek 1 ** SLAVNOST sv.Jiljí - patrona našeho kostela   Schola dominicana   Nešpory po mši     1
9 sobota 2               2
9 neděle 3 Sv. Řehoře Velikého, pap a učc 22. neděle během roku     .Litanie k P.M.?     3
9 pondělí 4               4
9 úterý 5 Zemř.příbuzných a dobrodinců OP             5
9 středa 6               6
9 čtvrtek 7 Sv. Melichara Grodeckého, km             7
9 pátek 8 Narození Panny Marie   Schola dominicana         8
9 sobota 9 Sv. Petra Clavera, kněze             9
9 neděle 10 Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 23.neděle během roku           10
9 pondělí 11               11
9 úterý 12 Jména Panny Marie             12
9 středa 13 Sv. Jana Zlatoústého, bis a učc             13
9 čtvrtek 14 Povýšení svatého kříže             14
9 pátek 15 Panny Marie Bolestné   Schola dominicana         15
9 sobota 16 Sv. Ludmily, mučednice             16
9 neděle 17 Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, bm 24. neděle během roku           17
9 pondělí 18               18
9 úterý 19 Sv. Januária, biskupa a mučedníka             19
9 středa 20 Sv. Ondřeje Kim T., kněze, Pavla Ch a druhů, m             20
9 čtvrtek 21 Sv. Matouše, apoštola a evangelisty             21
9 pátek 22               22
9 sobota 23 Sv. Pia z Pietrelciny, k 25. neděle během roku           23
9 neděle 24               24
9 pondělí 25               25
9 úterý 26 Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků             26
9 středa 27 Sv. Vincence z Paula, kněze *vigilie*           27
9 čtvrtek 28 Sv. Václava, muč., hl patr čes. národa   Schola dominicana         28
9 pátek 29 Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů   (SD?)         29
9 sobota 30 Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve             30
      ŘÍJEN_2017              
10 neděle 1 Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 26. neděle během roku           1
10 pondělí 2 Svatých andělů strážných             2
10 úterý 3         po mši sv.Litanie k P.M.     3
10 středa 4 Sv. Františka z Assisi             4
10 čtvrtek 5               5
10 pátek 6 Sv. Bruna, kněze             6
10 sobota 7 Panny Marie Růžencové   Schola dominicana   (16:00 koncert P.CH ??)     7
10 neděle 8   27. neděle během roku           8
10 pondělí 9 Sv. Ludvíka Bertrána, k             9
10 úterý 10               10
10 středa 11               11
10 čtvrtek 12 Sv. Radima, biskupa             12
10 pátek 13               13
10 sobota 14 Sv. Kalista I., papeže a mučedníka             14
10 neděle 15 Sv. Terezie od Ježíše, p uc 28. neděle během roku           15
10 pondělí 16 sv. Hedviky, ř             16
10 úterý 17 Sv. Ignáce Antiochijského, bm             17
10 středa 18 Sv. Lukáše, evangelisty             18
10 čtvrtek 19 Sv. Pavla od Kříže, kněze             19
10 pátek 20               20
10 sobota 21               21
10 neděle 22 památka blahoslaveného Jana Pavla I 29. neděle během roku           22
10 pondělí 23 Sv. Jana Kapistránského, kněze             23
10 úterý 24 Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa             24
10 středa 25               25
10 čtvrtek 26               26
10 pátek 27               27
10 sobota 28 Sv. Šimona a Judy, apoštolů             28
10 neděle 29 Bl. Restituty Kafkové, pm 30. neděle během roku           29
10 pondělí 30               30
10 úterý 31 Sv. Wolfganga, biskupa             31
      LISTOPAD_2017              
11 středa 1 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH   Schola dominicana 17:00 polská       1
11 čtvrtek 2 *** Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   figuralní - REQUIEM         2
11 pátek 3 Sv. Martina de Porres, řeholníka       po mši sv.Litanie k P.M.     3
11 sobota 4 Sv. Karla Boromejského, biskupa             4
11 neděle 5   31. neděle během roku           5
11 pondělí 6 Sv.Alfonse N. a jap. muč,             6
11 úterý 7 Všech svatých OP             7
11 středa 8 Zemř.bratří a sester OP (P.Ch. REQUIEM) Schola dominicana         8
11 čtvrtek 9 Posvěcení lateránské baziliky             9
11 pátek 10 Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve             10
11 sobota 11 Sv. Martina, biskupa             11
11 neděle 12 Sv. Josafata, biskupa a mučedníka 32. neděle během roku           12
11 pondělí 13 Sv. Anežky České, panny             13
11 úterý 14               14
11 středa 15 Sv. Alberta Velikého, biskupa a učc             15
11 čtvrtek 16 Sv.Markéty Skotské,Sv. Gertrudy, p             16
11 pátek 17 Sv. Alžběty Uherské, řeholnice             17
11 sobota 18 Posvěcené řím baz sv ap Petra a Pavla             18
11 neděle 19   33. neděle během roku           19
11 pondělí 20               20
11 úterý 21 Zasvěcené Panny Marie v Jeruzalémě             21
11 středa 22 Sv. Cecílie, panny a mučednice             22
11 čtvrtek 23 Sv. Klementa I., papeže a mučedníka             23
11 pátek 24 Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků             24
11 sobota 25 Sv. Kateřiny Alexandrijské, p m             25
11 neděle 26   JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Schola dominicana  litanie ke K.K.       26
11 pondělí 27               27
11 úterý 28               28
11 středa 29         roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy     29
11 čtvrtek 30 Sv. Ondřeje, apoštola             30
      PROSINEC_2017              
12 pátek 1 Sv. Edmunda Kampiána, k a m             1
12 sobota 2               2
12 neděle 3 Sv. Františka Xaverského, kněze 1. neděle adventní     lit?     3
12 pondělí 4 Sv. Jana Damašského, kuc             4
12 úterý 5         roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy úterý   5
12 středa 6 Sv. Mikuláše, biskupa             6
12 čtvrtek 7 Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve             7
12 pátek 8 Panny Marie, počaté bez poskv.p.h.   Schola dominicana   roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy pátek   8
12 sobota 9               9
12 neděle 10   2. neděle adventní           10
12 pondělí 11 Sv. Damasa I. papeže             11
12 úterý 12 P.M. Guadalupské       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy úterý   12
12 středa 13 Sv. Lucie, panny a mučednice             13
12 čtvrtek 14 Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve             14
12 pátek 15         roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy pátek   15
12 sobota 16               16
12 neděle 17   3. neděle adventní Schola dominicana         17
12 pondělí 18               18
12 úterý 19         roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy úterý   19
12 středa 20               20
12 čtvrtek 21 Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve             21
12 pátek 22 Výročí schválení řádu OP       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy pátek   22
12 sobota 23 Sv. Jana Kentského, kněze             23
12 neděle 24   4. neděle adventní *vigilie* 24:00 (SD?)       24
12 pondělí 25 *** SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 18:30 MISSA KŘÍŽOVNICKÝ SBOR         25
12 úterý 26 Sv. Štěpána, prvomučedníka             26
12 středa 27 Sv. Jana, apoštola a evangelisty / 18:30 RYBOVKA PRAŽSKÉ SPOJENÉ SBORY         27
12 čtvrtek 28 Svatých Mláďátek, mučedníků             28
12 pátek 29 Sv. Tomáše Becketa, bm             29
12 sobota 30       16:00 odpoledne koncert P.Ch. (SD)   30
12 neděle 31 Sv. Silvestra I. papeže             31
      LEDEN_***2018***              
1 pondělí 1 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE   (SD?)         1
1 úterý 2 Památka Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského             2
1 středa 3 Nejsvětějšího Jména Ježíš       po mši sv.Litanie k P.M.     3
1 čtvrtek 4               4
1 pátek 5   *vigilie*           5
1 sobota 6 ** SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ svěcení vody Schola dominicana 17:00 polská       6
1 neděle 7 Památka Sv. Rajmunda z Peňafortu OP Svátek Křtu Páně           7
1 pondělí 8               8
1 úterý 9               9
1 středa 10               10