měs. den   liturgie neděle a pohyb. slavnosti zpívá přimši sv. různé 1 různé 2      
      pro aktualizaci zmačnkni ctrl+F5              
      LEDEN_2018              
1 pondělí 1 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE   (SD?)     Nešpory po mši pondělí 1
1 úterý 2 Památka Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského       po mši sv.Litanie k P.M.   úterý 2
1 středa 3 Nejsvětějšího Jména Ježíš         Adorace po mši středa 3
1 čtvrtek 4             čtvrtek 4
1 pátek 5   *vigilie*         pátek 5
1 sobota 6 ** SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ svěcení vody Schola dominicana 17:00 polská   Nešpory po mši sobota 6
1 neděle 7 Památka Sv. Rajmunda z Peňafortu OP Křtu Páně       Nešpory po mši neděle 7
1 pondělí 8   Ferie -II. cyklus neděle - cyklus B       pondělí 8
1 úterý 9           Adorace po mši úterý 9
1 středa 10             středa 10
1 čtvrtek 11             čtvrtek 11
1 pátek 12             pátek 12
1 sobota 13 Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve         Nešpory po mši sobota 13
1 neděle 14   2. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 14
1 pondělí 15 Pam. Sv.Fr.de Capillase...b., a druhů,čínských m.           pondělí 15
1 úterý 16 .         Adorace po mši úterý 16
1 středa 17 Památka Sv. Antonína, opata           středa 17
1 čtvrtek 18 P.M. Matky jednoty křesťanů           čtvrtek 18
1 pátek 19 Památka Sv. Markéty Uherské OP, panny           pátek 19
1 sobota 20 Sv. Fabiána, pap. a m., Sv. Šebestiána, muč.         Nešpory po mši sobota 20
1 neděle 21 Památka Anežky, panny a mučednice 3. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 21
1 pondělí 22 Sv. Vincence, jáhna a mučedníka           pondělí 22
1 úterý 23 Bl.Jindřicha Suese OP,k         Adorace po mši úterý 23
1 středa 24 Památka Sv. Františka Saleského, b.a uc           středa 24
1 čtvrtek 25 Svátek Obrácení sv.Pavla, apoš.   (SD?)       čtvrtek 25
1 pátek 26 Památka Sv. Timoteje a Tita, biskupů           pátek 26
1 sobota 27 Sv. Anděly Mericiové, panny         Nešpory po mši sobota 27
1 neděle 28 Svátek Sv. Tomáše Akvinského, k a uč církve 4. neděle během roku (SD?)     Nešpory po mši neděle 28
1 pondělí 29             pondělí 29
1 úterý 30           Adorace po mši úterý 30
1 středa 31 Památka Sv. Jana Boska, kněze           středa 31
      ÚNOR_2018              
2 čtvrtek 1             čtvrtek 1
2 pátek 2 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) (průvod) Schola dominicana       pátek 2
2 sobota 3 Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (+pozehnaní)       po mši sv.Litanie k P.M. Nešpory po mši sobota 3
2 neděle 4 Památka Sv. Kateřiny z Ricci, panny 5. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 4
2 pondělí 5 Památka Sv. Agáty, panny a m.           pondělí 5
2 úterý 6 Památka Sv. Pavla Mikiho a druhů muč.         Adorace po mši úterý 6
2 středa 7 Vzpomínka zemř. otců a matek členů Ř. kazatelů OP           středa 7
2 čtvrtek 8 Sv.Jeronýma Emilianiho / sv.Josefiny Bakhity p           čtvrtek 8
2 pátek 9             pátek 9
2 sobota 10 Památka Sv. Scholastiky, panny         Nešpory po mši sobota 10
2 neděle 11 Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných 6. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 11
2 pondělí 12 Památka bl. Reginalda, kněze OP           pondělí 12
2 úterý 13 Památka bl. Jordána Saského, kněze OP         Adorace po mši úterý 13
2 středa 14   Popeleční středa Schola dominicana 17:00 polská     středa 14
2 čtvrtek 15             čtvrtek 15
2 pátek 16       18:00 KC     pátek 16
2 sobota 17 Sv. Alexia a druhů, řeholníků         Nešpory po mši sobota 17
2 neděle 18 Bl. Jana z Fiesole (fra. Angelica, kněze) 1. neděle postní       Nešpory po mši neděle 18
2 pondělí 19             pondělí 19
2 úterý 20           Adorace po mši úterý 20
2 středa 21 Sv. Petra Damianiho, biskupa a uč. Církve           středa 21
2 čtvrtek 22 Svátek Stolce sv.Petra   Schola dominicana       čtvrtek 22
2 pátek 23 Sv.Polykarpa, b.a m.     18:00 KC     pátek 23
2 sobota 24           Nešpory po mši sobota 24
2 neděle 25   2. neděle postní       Nešpory po mši neděle 25
2 pondělí 26             pondělí 26
2 úterý 27           Adorace po mši úterý 27
2 středa 28             středa 28
2                    
      BŘEZEN_2018              
3 čtvrtek 1             čtvrtek 1
3 pátek 2       18:00 KC     pátek 2
3 sobota 3           Nešpory po mši sobota 3
3 neděle 4 Sv. Kazimíra 3. neděle postní     po mši sv.Litanie k P.M. Nešpory po mši neděle 4
3 pondělí 5             pondělí 5
3 úterý 6           Adorace po mši úterý 6
3 středa 7 Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic           středa 7
3 čtvrtek 8 Sv. Jana z Boha, řeholníka   Schola dominicana       čtvrtek 8
3 pátek 9 Sv. Františky Římské, řeholnice     18:00 KC     pátek 9
3 sobota 10 Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka         Nešpory po mši sobota 10
3 neděle 11   4. neděle postní       Nešpory po mši neděle 11
3 pondělí 12             pondělí 12
3 úterý 13           Adorace po mši úterý 13
3 středa 14             středa 14
3 čtvrtek 15             čtvrtek 15
3 pátek 16       18:00 KC     pátek 16
3 sobota 17 Sv. Patrika, biskupa         Nešpory po mši sobota 17
3 neděle 18 Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 5. neděle postní       Nešpory po mši neděle 18
3 pondělí 19 SLAVNOST SV. JOSEFA   Schola dominicana       pondělí 19
3 úterý 20           Adorace po mši úterý 20
3 středa 21             středa 21
3 čtvrtek 22             čtvrtek 22
3 pátek 23 Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa     18:00 KC     pátek 23
3 sobota 24           Nešpory po mši sobota 24
3 neděle 25 *** KVĚTNÁ NEDĚLE 6. Schola dominicana     Nešpory po mši neděle 25
3 pondělí 26             pondělí 26
3 úterý 27           Adorace po mši úterý 27
3 středa 28 (nar. Jana Ámose Komenského)           středa 28
3 čtvrtek 29 *** ZELENÝ ČTVRTEK   Schola dominicana       čtvrtek 29
3 pátek 30 *** VELKÝ PÁTEK   Schola dominicana XX_15:00 KC     pátek 30
3 sobota 31 *** BÍLÁ SOBOTA - *vigilie* *vigilie* Schola dominicana *vigilie* 21:00   Nešpory po mši sobota 31
      DUBEN_2018              
4 neděle 1 Neděle ZMRTVÝCHVSTÁNÍ         Nešpory po mši neděle 1
4 pondělí 2 Sv.Františka z Pauly, poustevníka oktáv         pondělí 2
4 úterý 3   oktáv     (po mši sv.Litanie k P.M.) Adorace po mši úterý 3
4 středa 4   oktáv         středa 4
4 čtvrtek 5   oktáv         čtvrtek 5
4 pátek 6   oktáv         pátek 6
4 sobota 7 Sv.Jana Křtitele de Salle oktáv       Nešpory po mši sobota 7
4 neděle 8   2. neděle velikonoční (B. Milosrd.)       Nešpory po mši neděle 8
4 pondělí 9 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (z 25.3)   Schola dominicana       pondělí 9
4 úterý 10           Adorace po mši úterý 10
4 středa 11             středa 11
4 čtvrtek 12 Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa           čtvrtek 12
4 pátek 13             pátek 13
4 sobota 14           Nešpory po mši sobota 14
4 neděle 15   3. neděle velikonoční       Nešpory po mši neděle 15
4 pondělí 16             pondělí 16
4 úterý 17           Adorace po mši úterý 17
4 středa 18             středa 18
4 čtvrtek 19             čtvrtek 19
4 pátek 20 Sv.Anežky OP           pátek 20
4 sobota 21 Sv.Anselma, b. a uc.         Nešpory po mši sobota 21
4 neděle 22   4. neděle velikonoční       Nešpory po mši neděle 22
4 pondělí 23 Sv. Vojtěcha, b.m.           pondělí 23
4 úterý 24 Sv.Jiří,m.         Adorace po mši úterý 24
4 středa 25 Sv. Marka. Evngelisty           středa 25
4 čtvrtek 26             čtvrtek 26
4 pátek 27             pátek 27
4 sobota 28 Sv.Ludvíka M. Grignona z Montfortu         Nešpory po mši sobota 28
4 neděle 29 Sv. Kateřiny Sienské OP 5. neděle velikonoční       Nešpory po mši neděle 29
4 pondělí 30 Sv.Pia V., papeže           pondělí 30
      KVĚTEN_2018              
5 úterý 1 Sv. Josefa, Dělníka       .Litanie k P.M.   úterý 1
5 středa 2 Sv. Atanáše,b a uc       .Litanie k P.M.   středa 2
5 čtvrtek 3 Sv. Filipa a Jakuba, ap       .Litanie k P.M. 3. v m. čtvrtek 3
5 pátek 4 VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. JILJÍ   (SD?)   .Litanie k P.M.   pátek 4
5 sobota 5 Sv. Vincence Ferrerského OP       .Litanie k P.M.   sobota 5
5 neděle 6 Sv. Jana Sarkandra 6. neděle velikonoční     (po nešporách ) Nešpory po mši neděle 6
5 pondělí 7         .Litanie k P.M. Nešpory po mši pondělí 7
5 úterý 8 Panny Marie, Prostřednice všech milostí       .Litanie k P.M.   úterý 8
5 středa 9   *vigilie*     .Litanie k P.M. Adorace po mši středa 9
5 čtvrtek 10 Sv. Antonína Florentského OP, bisk. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Schola dominicana   .Litanie k P.M.   čtvrtek 10
5 pátek 11         .Litanie k P.M.   pátek 11
5 sobota 12 Posvěcení katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha       .Litanie k P.M.   sobota 12
5 neděle 13 Panny Marie Fatimské 7. neděle velikonoční     (po nešporách ) Nešpory po mši neděle 13
5 pondělí 14 Sv. Matěje, apoštola       .Litanie k P.M. Nešpory po mši pondělí 14
5 úterý 15 Panny Marie, ochránkyně řádu OP       .Litanie k P.M.   úterý 15
5 středa 16 Sv. Jana Nepomického k,m.       .Litanie k P.M. Adorace po mši středa 16
5 čtvrtek 17         .Litanie k P.M.   čtvrtek 17
5 pátek 18 Sv.Jana I., papeže       .Litanie k P.M.   pátek 18
5 sobota 19 Sv. Františka Colla OP k. (n.p) *vigilie*     .Litanie k P.M.   sobota 19
5 neděle 20 , ** SESLÁNÍ DUCHA SV. Schola dominicana   (po nešporách ) Nešpory po mši neděle 20
5 pondělí 21 Bl. Hyacinta Marie Cormiera OP, k.       .Litanie k P.M. Nešpory po mši pondělí 21
5 úterý 22 Sv.Rity z Casie ř.       .Litanie k P.M.   úterý 22
5 středa 23         .Litanie k P.M. Adorace po mši středa 23
5 čtvrtek 24 Přeneseni ostatků sv.Dominika OP svátek Ježíše Krista n.v.     .Litanie k P.M.   čtvrtek 24
5 pátek 25 Sv.Řehoře VII., papeže       .Litanie k P.M.   pátek 25
5 sobota 26 Sv. Filipa Neriho k.       .Litanie k P.M.   sobota 26
5 neděle 27 Sv.Augustina z Cantebury NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Schola dominicana   (po nešporách ) Nešpory po mši neděle 27
5 pondělí 28         .Litanie k P.M. Nešpory po mši pondělí 28
5 úterý 29         .Litanie k P.M.   úterý 29
5 středa 30 Sv. Zdislavy z Lembeku- svátek OP (Pouť Jablonné )     .Litanie k P.M. Adorace po mši středa 30
5 čtvrtek 31 Navštívení Panny Marie *** TĚLA A KRVE PÁNĚ Schola dominicana 17:00 polská 3x oltáře   čtvrtek 31
      ČERVEN_2018              
6 pátek 1 Sv. Justina, m           pátek 1
6 sobota 2 Sv. Marcellina a Petra, m           sobota 2
6 neděle 3 Sv. Karla Lwangy m 9. neděle mezidobí     (po mši sv.Litanie k P.M.) Nešpory po mši neděle 3
6 pondělí 4 Sv. Petra Veronského, k a m.         Nešpory po mši pondělí 4
6 úterý 5 Sv. Bonifáce, b a m           úterý 5
6 středa 6 Sv. Norberta, b         Adorace po mši středa 6
6 čtvrtek 7             čtvrtek 7
6 pátek 8 Bl.Diany Analdo a cecilie OP ** NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA Schola dominicana       pátek 8
6 sobota 9 Sv. Efréma Syrského, jáhna a učc           sobota 9
6 neděle 10 Bl. Jana Dominiciho 10. neděle mezidobí       Nešpory po mši neděle 10
6 pondělí 11 Sv. Barnabáše, apoštola         Nešpory po mši pondělí 11
6 úterý 12             úterý 12
6 středa 13 Sv. Antonína z Padovy, kněze a učc         Adorace po mši středa 13
6 čtvrtek 14             čtvrtek 14
6 pátek 15 Sv. Víta, m           pátek 15
6 sobota 16             sobota 16
6 neděle 17   11. neděle mezidobí       Nešpory po mši neděle 17
6 pondělí 18           Nešpory po mši pondělí 18
6 úterý 19 Sv.Jana Nep. Neumanna, sv.Romualda, opata           úterý 19
6 středa 20           Adorace po mši středa 20
6 čtvrtek 21 Sv. Aloise Gonzagy, ř           čtvrtek 21
6 pátek 22 Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora           pátek 22
6 sobota 23 *vigilie*           sobota 23
6 neděle 24 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 12. Schola dominicana     Nešpory po mši neděle 24
6 pondělí 25           Nešpory po mši pondělí 25
6 úterý 26             úterý 26
6 středa 27 Sv.Cyrila Alexandrijského,b a ucc         Adorace po mši středa 27
6 čtvrtek 28 Sv. Ireneje, bm  *vigilie*         čtvrtek 28
6 pátek 29 SV.PETRA PAVLA, apoštolů   Schola dominicana       pátek 29
6 sobota 30 Svatých prvomučedníků římských         Nešpory po mši sobota 30
      ČERVENEC_2018              
7 neděle 1   13. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 1
7 pondělí 2           Nešpory po mši pondělí 2
7 úterý 3 sv.Tomáše, apoštola       po mši sv.Litanie k P.M.   úterý 3
7 středa 4 Sv. Prokopa           středa 4
7 čtvrtek 5 SV.CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy   (SD?)       čtvrtek 5
7 pátek 6 Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice     p     pátek 6
7 sobota 7       r     sobota 7
7 neděle 8   14. neděle během roku   á   Nešpory po mši neděle 8
7 pondělí 9 Sv. Augustina Zhao Ronga, km     z   Nešpory po mši pondělí 9
7 úterý 10       d     úterý 10
7 středa 11 Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy     n     středa 11
7 čtvrtek 12       i     čtvrtek 12
7 pátek 13 Sv. Jindřicha     n     pátek 13
7 sobota 14 Bl. Hroznaty, m,      y     sobota 14
7 neděle 15 Sv. Bonaventury, biskupa a učc 15. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 15
7 pondělí 16 Panny Marie Karmelské         Nešpory po mši pondělí 16
7 úterý 17 Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží           úterý 17
7 středa 18             středa 18
7 čtvrtek 19             čtvrtek 19
7 pátek 20 Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka           pátek 20
7 sobota 21 Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a uc           sobota 21
7 neděle 22 Sv. Marie Magdalény 16. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 22
7 pondělí 23 Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy         Nešpory po mši pondělí 23
7 úterý 24 Sv. Sarbelia Maghlüfa, kněze           úterý 24
7 středa 25 Sv. Jakuba, apoštola           středa 25
7 čtvrtek 26 Sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM           čtvrtek 26
7 pátek 27 Sv. Gorazda a druhů           pátek 27
7 sobota 28             sobota 28
7 neděle 29 Sv. Marty 17. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 29
7 pondělí 30 Sv. Petra Chryzologa, b uc         Nešpory po mši pondělí 30
7 úterý 31 Sv. Ignáce z Loyoly, kněze           úterý 31
      SRPEN_2018              
8 středa 1 Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b uc           středa 1
8 čtvrtek 2 Bl.Jany matky.sv.Dominika           čtvrtek 2
8 pátek 3         po mši sv.Litanie k P.M.   pátek 3
8 sobota 4 Sv. Jana Marie Vianneye, kněze         Nešpory po mši sobota 4
8 neděle 5 Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18. neděle během roku   p   Nešpory po mši neděle 5
8 pondělí 6 Proměnění Páně svátek   r     pondělí 6
8 úterý 7 Sv. Kajetána, kněze   (*vigilie* 21:00) á     úterý 7
8 středa 8 *** SLAVNOST SV.DOMINIKA ***   Schola dominicana z     středa 8
8 čtvrtek 9 Sv. Terezie Benedikty od Kříže, p a m patr. Evropy     d     čtvrtek 9
8 pátek 10 Sv. Vavřince, mučedníka     n     pátek 10
8 sobota 11 Sv. Kláry, panny     i   Nešpory po mši sobota 11
8 neděle 12 Sv. Františky de Chantal, řeholnice 19. neděle během roku   n   Nešpory po mši neděle 12
8 pondělí 13 Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků     y     pondělí 13
8 úterý 14 Sv. Max Kolbeho *vigilie*         úterý 14
8 středa 15 ** SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE průvod  (SD?) 17:00 polská     středa 15
8 čtvrtek 16 Sv. Štěpána Uherského           čtvrtek 16
8 pátek 17 Sv.Hyacinta z Polska           pátek 17
8 sobota 18 Bl.Mannesa (bratra sv.Dominika)         Nešpory po mši sobota 18
8 neděle 19 Sv. Jana Eudese, kněze 20. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 19
8 pondělí 20 Sv. Bernarda, opata a učitele církve           pondělí 20
8 úterý 21 Sv. Pia X., papeže           úterý 21
8 středa 22 Panny Marie Královny           středa 22
8 čtvrtek 23 Sv. Růženy z Limy, panny           čtvrtek 23
8 pátek 24 Sv. Bartoloměje, apoštola           pátek 24
8 sobota 25 Sv. Josefa Kalasanského, kněze         Nešpory po mši sobota 25
8 neděle 26   21. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 26
8 pondělí 27 Sv. Moniky           pondělí 27
8 úterý 28 Sv. Augustina, b. a uč.c. svátek OP           úterý 28
8 středa 29 Umučení sv. Jana Křtitele           středa 29
8 čtvrtek 30             čtvrtek 30
8 pátek 31             pátek 31
      ZÁŘÍ_2018              
9 sobota 1 ** SLAVNOST sv.Jiljí - patrona našeho kostela   Schola dominicana   Nešpory po mši Nešpory po mši sobota 1
9 neděle 2   22.neděle během roku       Nešpory po mši neděle 2
9 pondělí 3 Sv. Řehoře Velikého, pap a učc       po mši sv.Litanie k P.M.   pondělí 3
9 úterý 4           Adorace po mši úterý 4
9 středa 5 Zemř.příbuzných a dobrodinců OP           středa 5
9 čtvrtek 6             čtvrtek 6
9 pátek 7 Sv. Melichara Grodeckého, km           pátek 7
9 sobota 8 Narození Panny Marie   Schola dominicana     Nešpory po mši sobota 8
9 neděle 9 Sv. Petra Clavera, kněze 23. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 9
9 pondělí 10 Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka           pondělí 10
9 úterý 11           Adorace po mši úterý 11
9 středa 12 Jména Panny Marie           středa 12
9 čtvrtek 13 Sv. Jana Zlatoústého, bis a učc           čtvrtek 13
9 pátek 14 Povýšení svatého kříže           pátek 14
9 sobota 15 Panny Marie Bolestné   Schola dominicana     Nešpory po mši sobota 15
9 neděle 16 Sv. Ludmily, mučednice 24. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 16
9 pondělí 17 Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, bm           pondělí 17
9 úterý 18           Adorace po mši úterý 18
9 středa 19 Sv. Januária, biskupa a mučedníka           středa 19
9 čtvrtek 20 Sv. Ondřeje Kim T., kněze, Pavla Ch a druhů, m           čtvrtek 20
9 pátek 21 Sv. Matouše, apoštola a evangelisty           pátek 21
9 sobota 22           Nešpory po mši sobota 22
9 neděle 23 Sv. Pia z Pietrelciny, k 25. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 23
9 pondělí 24             pondělí 24
9 úterý 25           Adorace po mši úterý 25
9 středa 26 Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků           středa 26
9 čtvrtek 27 Sv. Vincence z Paula, kněze *vigilie*         čtvrtek 27
9 pátek 28 Sv. Václava, muč., hl patr čes. N- slavnost   Schola dominicana       pátek 28
9 sobota 29 Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů   (SD?)     Nešpory po mši sobota 29
9 neděle 30 Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 26. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 30
      ŘÍJEN_2018              
10 pondělí 1 Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, pan. a uč. církve           pondělí 1
10 úterý 2 Svatých andělů strážných         Adorace po mši úterý 2
10 středa 3         po mši sv.Litanie k P.M.   středa 3
10 čtvrtek 4 Sv. Františka z Assisi           čtvrtek 4
10 pátek 5             pátek 5
10 sobota 6 Sv. Bruna, kněze         Nešpory po mši sobota 6
10 neděle 7 Panny Marie Růžencové 27. neděle během roku SD?     Nešpory po mši neděle 7
10 pondělí 8             pondělí 8
10 úterý 9 Sv. Ludvíka Bertrána, k         Adorace po mši úterý 9
10 středa 10             středa 10
10 čtvrtek 11             čtvrtek 11
10 pátek 12 Sv. Radima, biskupa           pátek 12
10 sobota 13           Nešpory po mši sobota 13
10 neděle 14 Sv. Kalista I., papeže a mučedníka 28. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 14
10 pondělí 15 Sv. Terezie od Ježíše, p uc           pondělí 15
10 úterý 16 sv. Hedviky, ř         Adorace po mši úterý 16
10 středa 17 Sv. Ignáce Antiochijského, bm           středa 17
10 čtvrtek 18 Sv. Lukáše, evangelisty-svátek           čtvrtek 18
10 pátek 19 Sv. Pavla od Kříže, kněze           pátek 19
10 sobota 20         (16:00 koncert P.CH ??) Nešpory po mši sobota 20
10 neděle 21   29. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 21
10 pondělí 22 památka blahoslaveného Jana Pavla I           pondělí 22
10 úterý 23 Sv. Jana Kapistránského, kněze         Adorace po mši úterý 23
10 středa 24 Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa           středa 24
10 čtvrtek 25             čtvrtek 25
10 pátek 26             pátek 26
10 sobota 27           Nešpory po mši sobota 27
10 neděle 28 Sv. Šimona a Judy, apoštolů 30. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 28
10 pondělí 29 Bl. Restituty Kafkové, pm           pondělí 29
10 úterý 30           Adorace po mši úterý 30
10 středa 31 Sv. Wolfganga, biskupa           středa 31
      LISTOPAD_2018              
11 čtvrtek 1 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH   Schola dominicana 17:00 polská     čtvrtek 1
11 pátek 2 *** Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   Schola dominicana 17:00 polská     pátek 2
11 sobota 3 Sv. Martina de Porres, řeholníka       po mši sv.Litanie k P.M. Nešpory po mši sobota 3
11 neděle 4 Sv. Karla Boromejského, biskupa 31. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 4
11 pondělí 5             pondělí 5
11 úterý 6 Sv.Alfonse N. a jap. muč,         Adorace po mši úterý 6
11 středa 7 Všech svatých OP -svátek OP           středa 7
11 čtvrtek 8 Zemř.bratří a sester OP           čtvrtek 8
11 pátek 9 Posvěcení lateránské baziliky           pátek 9
11 sobota 10 Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve         Nešpory po mši sobota 10
11 neděle 11 Sv. Martina, biskupa 32. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 11
11 pondělí 12 Sv. Josafata, biskupa a mučedníka           pondělí 12
11 úterý 13 Sv. Anežky České, panny         Adorace po mši úterý 13
11 středa 14             středa 14
11 čtvrtek 15 Sv. Alberta Velikého, biskupa a učc           čtvrtek 15
11 pátek 16 Sv.Markéty Skotské,Sv. Gertrudy, p           pátek 16
11 sobota 17 Sv. Alžběty Uherské, řeholnice         Nešpory po mši sobota 17
11 neděle 18 Posvěcené řím baz sv ap Petra a Pavla 33. neděle během roku       Nešpory po mši neděle 18
11 pondělí 19             pondělí 19
11 úterý 20           Adorace po mši úterý 20
11 středa 21 Zasvěcené Panny Marie v Jeruzalémě           středa 21
11 čtvrtek 22 Sv. Cecílie, panny a mučednice           čtvrtek 22
11 pátek 23 Sv. Klementa I., papeže a mučedníka           pátek 23
11 sobota 24 Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků         Nešpory po mši sobota 24
11 neděle 25 Sv. Kateřiny Alexandrijské, p m JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Schola dominicana  litanie ke K.K.   Nešpory po mši neděle 25
11 pondělí 26             pondělí 26
11 úterý 27           Adorace po mši úterý 27
11 středa 28             středa 28
11 čtvrtek 29             čtvrtek 29
11 pátek 30 Sv. Ondřeje, apoštola           pátek 30
      PROSINEC_2018              
12 sobota 1 Sv. Edmunda Kampiána, k a m         Nešpory po mši sobota 1
12 neděle 2   1. neděle adventní       Nešpory po mši neděle 2
12 pondělí 3 Sv. Františka Xaverského, kněze       po mši sv.Litanie k P.M.   pondělí 3
12 úterý 4 Sv. Jana Damašského, kuc       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy Adorace po mši úterý 4
12 středa 5             středa 5
12 čtvrtek 6 Sv. Mikuláše, biskupa           čtvrtek 6
12 pátek 7 Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy   pátek 7
12 sobota 8 Panny Marie, počaté bez poskv.p.h.   Schola dominicana     Nešpory po mši sobota 8
12 neděle 9   2. neděle adventní       Nešpory po mši neděle 9
12 pondělí 10             pondělí 10
12 úterý 11 Sv. Damasa I. papeže       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy Adorace po mši úterý 11
12 středa 12 P.M. Guadalupské           středa 12
12 čtvrtek 13 Sv. Lucie, panny a mučednice           čtvrtek 13
12 pátek 14 Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy   pátek 14
12 sobota 15           Nešpory po mši sobota 15
12 neděle 16   3. neděle adventní Schola dominicana     Nešpory po mši neděle 16
12 pondělí 17             pondělí 17
12 úterý 18         roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy Adorace po mši úterý 18
12 středa 19             středa 19
12 čtvrtek 20             čtvrtek 20
12 pátek 21 Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve       roráty 7.oo kaple sv.Zdislavy   pátek 21
12 sobota 22 Výročí schválení řádu OP         Nešpory po mši sobota 22
12 neděle 23 Sv. Jana Kentského, kněze 4. neděle adventní Schola dominicana     Nešpory po mši neděle 23
12 pondělí 24     *vigilie* 24:00 (SD?)     pondělí 24
12 úterý 25 *** SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 18:30 MISSA KŘÍŽOVNICKÝ SBOR     Adorace po mši úterý 25
12 středa 26 Sv. Štěpána, prvomučedníka           středa 26
12 čtvrtek 27 Sv. Jana, apoštola a evangelisty / 18:30 RYBOVKA PRAŽSKÉ SPOJENÉ SBORY       čtvrtek 27
12 pátek 28 Svatých Mláďátek, mučedníků           pátek 28
12 sobota 29 Sv. Tomáše Becketa, bm     16:00 odpoledne koncert P.Ch. Nešpory po mši sobota 29
12 neděle 30           Nešpory po mši neděle 30
12 pondělí 31 Sv. Silvestra I. papeže           pondělí 31
      LEDEN_***2019***              
1 úterý 1 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE   (SD?)     Adorace po mši úterý 1
1 středa 2 Památka Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského           středa 2
1 čtvrtek 3 Nejsvětějšího Jména Ježíš       po mši sv.Litanie k P.M.   čtvrtek 3
1 pátek 4             pátek 4
1 sobota 5   *vigilie*       Nešpory po mši sobota 5
1 neděle 6 ** SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ svěcení vody Schola dominicana 17:00 polská   Nešpory po mši neděle 6
1 pondělí 7 Památka Sv. Rajmunda z Peňafortu OP Svátek Křtu Páně         pondělí 7
1 úterý 8           Adorace po mši úterý 8
1 středa 9             středa 9
1 čtvrtek 10             čtvrtek 10