Petr Chaloupský – privat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

Aktualizace Ctrl+F5 

| Zpět na všechny NOTY |

 

Velikonoční a svatodušní písně

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 

Velikonoční písně

 

A4

 

 

 

(nápěvy modernější)

 

 

 

 

Petr  Chaloupský

Vstalť jest Kristus z mrtvých král.

(hudba: P.Chaloupský 2009, text: 1420 (2009)

10 slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-choir

04/2013/14

Petr  Chaloupský

Plesej všechno stvoření

hudba: P.Chaloupský 2007, text: 1661 (2007)

8. slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

04/2013

Petr  Chaloupský

"Ty jsi pastýř náš, ty své ovce znáš"

(hudba: P.Chaloupský 2012, text: Antonín Šuránek (2012)

 

PDF-duo

PDF-varhany_vse

PDF-lid

      YOUTUBE

04/2014

 

(nápěvy pseudobarokní)

 

 

 

 

Petr  Chaloupský

Nastal nám čas přeradostný, křesťané plesejte

hudba: P.Chaloupský 2006, text: 1687 (2006)

8. slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

04/2013

 

(nápěvy upravené)

 

 

 

 

Polsko 16. stol.

( úpr. Petr  Chaloupský )

Radostný nám den dnes nastal

hudba: Polsko 16.sto.l, text: 17.stol.(2007)

10. slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

04/2013

Polsko 18. stol.

( úpr. Petr  Chaloupský )

Vstal z mrtvých Kristus Spasitel

hudba: Polsko 18.stol., text: 18.stol.(2008)

8. slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

04/2013

 

Svatodušní písně

 

 

 

 

 

(nápěvy modernější)

 

 

 

 

Petr  Chaloupský

Vítej, božský Těšiteli

hudba: P.Chaloupský 2008, text: 1601 Veni, dulcis Consolator

10 slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

YOUTUBE

04/2013

Petr  Chaloupský

hymnus: K nám, Duchu svatý, nyní spěj

hudba: P.Chaloupský 2006, text:hymnus  - breviář OP

6 slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3

04/2013

 

 

 

 

 

 

Petr  Chaloupský

sekvence: Přijď, ó Duchu přesvatý

hudba: P.Chaloupský 2006, text: kancionál č.422A

 

PDF_lid

PDF_organo

mp3-nácvik

05/2013